Úřední deska 2020

Nahoru

Úřední deska 2020

DS SOMPO 2016 - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Pozvánka ma shromáždění delegátů DS SOMPO 2016
Usnesení z 10. ZO
ZŠ a MŠ Hostašovice - Inventarizační zápis
ZŠ a MŠ Hostašovice - Příloha
ZŠ a MŠ Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty
ZŠ a MŠ Hostašovice - Rozvaha
Obec Hostašovice - Inventarizační zápis
Obec Hostašovice - Příloha
Obec Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty
Obec Hostašovice - Výkaz FIN
Obec Hostašovice - Rozvaha
Obec Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
Obec Hostašovice - Závěrečný účet za rok 2019
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního přostředí ČR
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Příloha
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Výkaz zisku a ztráty
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Výkaz FIN
Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice - Rozvaha
 
 
Powered by Phoca Download

Mobilní rozhlas

Hostašovjan

TJ Sokol Hostašovice

Rezervace sportovišť

Fotoalbum

Škola Hostašovice

SDH Hostašovice

Cyklostezka web

Zámek Lešná