Seznam OZV OÚ Hostašovice

Číslo vyhlášky Název obecně závazné vyhlášky Platí od: Schválena dne: Poznámka
 

Jednací řád OZ

Jednací řád výborů zastupitelstva obce

Požární řád

Pracovní řád

Povodňový plán

Organizační řád

22.11.2006

17.3.2003

 

1.7.2001

 

24.10.2000

22.11.2006

17.3.2003

 

 

 

24.10.2000

 
1-1995 Regulativy územního rozvoje obce Hostašovice 27.6.1995 27.6.1995  
1-2001

O závazných částech územního plánu - změny        ÚP č. 2 a 3

Dnem vyhlášení 24.4.2001 Doplňuje OZV č.1/1995
2-2001 O závazných částech územního plánu - změny ÚP č. 1, 4 a 6 10.9.2001 23.8.2001 Doplňuje OZV č. 1/1995
1-2002 O závazných částech územního plánu - změna ÚP č. 18 26.2.2002 11.2.2002 Doplňuje OZV č. 1/1995
2-2000 O znaku a praporu obce Hostašovice a jejich užívání 1.1.2001 29.11.2000 Ruší OZV č.1/1999

3-2001

3-2004

2-2007

2-2008

 

O odpadech

1.1.2002

1.1.2005

1.8.2007

1.1.2009

10.12.2001

15.12.2004

1.8.2001

10.12.2008

Ruší OZV č.1/1998

3-2004 je doplněné plné znění 3-2001

Mění OZV obce č. 3/2001 o odpadech

1-2004 O chovu psů, domácích, hospodářských a jiných zvířat 1.3.2004 18.2.2004

Ruší  OZV obce č. 3/1999

ZRUŠENA OZV č.1-2014

2-2004 O ochraně životního prostředí a zajištění veřejného pořádku 1.3.2004 18.2.2004 Ruší  OZV obce č. 2/1999
5-2004
O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hostašovice. ke změně číslo 5 a číslo 12 ÚPN
1.1.2005 15.12.2004  
1-2006 O závazných částech územního plánu sídelního útvaru Hostašovice.
ke změně číslo 20 ÚPN
1.9.2006 30.8.2006  
1-2008 O stanovení vodného dvousložkovou formou 1.3.2008 20.2.2008  
1-2009 O změně ceny vodného dvousložkovou formou 1.1.2010 26.11.2009  
1-2010 O místních poplatcích 1.1.2011 28.12.2010  ZRUŠENO
2-2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu. 1.1.2011 28.12.2010  ZRUŠENO
3-2010 Navržena k přepracování      
1-2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.12.2012 1.1.2013  ZRUŠENO

1-2014

 

OZV č. 1/2014 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hostašovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů - příloha 1, příloha 2

 1.7.2014  11.6.2014  ZRUŠENO

2-2014

OZV č. 2 / 2014, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě  1.7.2014  11.6.2014  

3-2014

OZV č. 3 / 2014 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  1.7.2014  11.6.2014  

1-2015

 

OZV č.1/2015 kterou se zrušuje OZV č.2/2010 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu.  1.5.2015  18.3.2015  Ruší OZV č.2/2010

 2-2015

ZRUŠENO

 

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a odstraňování komunálních odpadů
 1.1.2016  16.12.2015  Ruší OZV č.1/2012

 

 1-2019

 OZV č. 1/2019 kterou se zrušuje OZV č.1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hostašovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů  26.9.2019  11.9.2019

 Ruší OZV

č.1/2014

 2-2019  OZV č. 2-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2020  4.12.2019  Ruší OZV

č.2/2015 ZRUŠENA

 3-2019  OZV č. 3-2019 o místním poplatku ze psů  1.1.2020  4.12.2019  Ruší OZV

č.1/2010

 4-2019

 

 OZV č.4-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.1.2020  4.12.2019  
 1-2020  OZV č.1-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  1.1.2021  18.12.2020

ZRUŠENA

Ruší OZV č.2/2019

 1-2021  OZV č.1-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  1.1.2022  22.12.2021  Ruší OZV č.1/2020

Mobilní rozhlas

Hostašovjan

TJ Sokol Hostašovice

Rezervace sportovišť

Fotoalbum

Škola Hostašovice

SDH Hostašovice

Cyklostezka web

Zámek Lešná