O Hostašovicích

Rádi Vás vítáme na této stránce a stejně rádi Vás uvítáme i v Hostašovicích.

Hostašovice jsou krásným a zajímavým koutem Kravařska v Pobeskydské pahorkatině.
Jako nejjižnější část okresu Nový Jičín jsou zároveň vstupní branou do Valašska.

Stručná historie obce :
Vznik Hostašovic se datuje okolo roku 1249, kdy se podle pověsti ptáčník Hostaša, jako strážce tvrze Hradisko patřící ke Starojickému hradu, usídlil u zdejšího Hrázkového potoka. Vzniká osada, později lesní ves, které patřily ke Starojickému panství. V roce 1749 povyšují správci Starojického panství lesní ves v samostatnou obec Hostašovice s právem pečeti mající ve znaku zkřížené hrabě a cep. Samostatná obec žije svým životem až do roku 1978, kdy se stává součástí Nového Jičína. Samostatnou obcí se Hostašovice opět stávají od roku 1991 a to umožňuje výraznější rozvoj obce. Plošná plynofikace, rekonstrukce školy, plošná telefonizace, výstavba návsi, zřízení kabelové televize včetně místního TV kanálu, rekonstrukce elektrického vedení a veřejného osvětlení a další výstavba zvyšují kvalitu života, kterou chceme dále rozvíjet v oblasti kultury. Její součástí je i návrat ke kořenům našeho bytí, které jsme si připomněli oslavou 750. výročí osídlení a 250. výročí povýšení lesní vsi na obec. Tyto oslavy se konaly ve dnech 27. června a 3. až 6. července 1999.

Přírodní podmínky obce :
Celé území obce je součástí přírodního parku "Pobeskydí".
Výměra : 925 ha
Střední nadmořská výška : 380 m      Nejnižší místo : 347 m    Nejvyšší místo : 551 m (kopec Pohořelec)
Vodu z katastru obce odvádí : Hrázkový potok, Zrzávka, Bílý potok, Srní potok, Široká

Demografie obce :
Trvale bydlící obyvatelstvo : 766 ke konci roku 2012
Počet obytných domů : 266
Typická rodová jména : David, Hub, Horák, Hasalík, Janyška, Plešek

MÍSTNÍ ZAJÍMAVOSTI :
Kašařství :
Již od konce 18.století je jméno Hostašovice neodlučně spjato s pěstováním pohanky a zejména jejím zpracováním na pohanskou kaši.Pohanka se tu mele dodnes a přicházejí si ji koupit lidé i ze vzdálenějšího okolí.

Poklad stříbrných mincí :
V r. 1981 byl při výkopu jámy na vápno na parcele domu č. 182 nalezen mincový poklad ve dvou keramických nádobách. Poklad obsahoval celkem 336 kusů různých stříbrných mincí z konce 17.století a je dnes uložen ve slezském muzeu.Zrzávka :
Pouhé dva metry jsou od sebe vzdáleny dvě studánky
a v každé vyvěrá naprosto odlišná minerální voda.
Ta vydatnější obsahuje síran železitý, druhá sírovodík
s typicky vaječným zápachem.
A to je ještě odsud nedaleko další studánka, zvaná Bílá,
rovněž se sírovodíkovou vodou.
Narezavělé vláknité usazeniny silnějšího pramene
daly svou barvou název místu i vytékajícímu potůčku.

Hlavní evropské rozvodí :
Územím obce probíhá hlavní evropské rozvodí. Voda z Hrázkového potoka, Zrzávky a Bílého potoka odtéká do Baltického moře, Srní potok a potok Široká naopak odvádějí vodu směrem do Černého moře. Kuriozitou je stodola č.p. 23, z jejíž každé opačné strany střechy odtéká voda do jiného moře.

Bifurkace :
Další unikátní zajímavostí je studánka Jaštěrka na kopci Trojačka. Její pramen se po několika metrech rozdvojuje do dvou ramen, z nichž každé odvádí vodu do jiného moře. Tomuto zajímavému zeměpisnému jevu se říká "bifurkace".

Další informace o obci Hostašovice :
Vladimír Dušek : Hostašovice - Místopis, historie a demografie obce, zajímavé pojednání ze sborníku Kravařsko r.1946
Františka Jančíková : Krása mluvy valašského lidu - Zajímavé etnografické pojednání ze sborníku Kravařsko r.1946
Oslavy 750 let obce Hostašovice - průběh oslav v červnu a červenci r.1999
Mapa okolí obce Hostašovice

O naší kapličce

 

           Kaple v Hostašovicích byla a je zasvěcena slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metoději.

Proč si naši předci vybrali tyto světce, lze předpokládat, že tito světci byli velmi známi a naše obec byla celá katolická a svatí Cyril a Metoděj byli ctěni jako patronové Moravy.

           Kaplička byla postavena v roce 1850 a téhož roku 17.října byla posvěcena hodslavským farářem Theodorem Schledlem. Nemá mešního indultu. Kaplička je postavena z kamene a hlíny s nějakou příměsí. Její zdi jsou 50 široké.

           Obec Hostašovice se protokolem ze dne 26. září 1866 zavázala tuto kapli v dobrém stavu udržovati. Za I. světové války byl z kaple odvezen zvon, nový pak byl zakoupen v roce 1919.

           Po druhé světové válce se měla stavět nová větší kaple, ale ke stavbě nedošlo vlivem politických událostí po roce 1948. Další možnost ke stavbě byla v roce 1968, ale bohužel pro nerozhodnost některých věřících ke stavbě opět nedošlo, což byla velká škoda. Podmínky byly příznivé, ale tentokrát selhal lidský faktor.

           V roce 1984 byla kaple opravena za svízelných okolností, kdy nebylo možno sehnat povolení k opravě na Městském národním výboru v Novém Jičíně, kde naše obec patřila. Dvě ženy v té době hrdinky paní Zdenka Hubová č. 57 a paní Ludmila Hasalíková č. 123 zorganizovaly sbírku na tuto opravu mezi obyvateli obce Hostašovice a vybraly 28 tisíc korun. Také se našli takoví, kteří nedali ani haléř.

Opravila se střecha  a věžička, byla pokryta měděným plechem. Byly vyměněny dveře, dlažba a vnitřní omítka. Kromě materiálu, vše bylo zhotoveno zdarma.

           V roce 1999 obec slavila 750 let trvání obce. Kolem kaple se položila zámecká dlažba a také se opravil kříž.

Popis historie kříže před kaplí, který je součástí kapličky:

Kříž byl postaven a zhotoven v roce 1876.. Kříž zhotovil kamenický mistr Josef Leidi za 100 zlatých z pískovce. Protokolem z 21. září 1876 se obec Hostašovice zavázala tento kříž v dobrém stavu udržovati. Posvěcen byl 22. října od faráře dr. Antonína Englische. V roce 1988 byl natřen olejovou barvou. O dva roky později byly opraveny schody kolem kříže a podbetonován celý kříž. V roce 1999 byla odstraněna olejová barva, kterou odstranil novou technologií kamenický mistr Habáň z Huštěnovic. Pískovcový kříž prohlédl ke spokojenosti mnohých občanů Hostašovic, kteří rozumějí památkám. Náklady na opravu uhradil obecní úřad v čele se starostou panem Antonínem Pleškem. Náklady na opravu činily 17 000 Kč. Zajištění mistra kamenického a všeho materiálu, potřebného lešení a výpomoc spoluobčanů zařídil pan Jiří Horák, č. 190.. Byly též odstraněny všechny rány způsobené časem i vandaly. Pískovcový kříž byl ošetřen na pět let balzámem, který se bude muset obnovit.

           V roce 1999 byla zavedena elektřina do kapličky a také elektrické zvonění, na které byla provedena sbírka. Sbírka vynesla 48 000 Kč. Všichni občané se zapojili do této akce.

           A všechny, kteří nás předejdou na věčnost,  bude zvon na kapličce vyprovázet a připomínat, jak je lidský život pomíjející.

Mobilní rozhlas

Hostašovjan

TJ Sokol Hostašovice

Rezervace sportovišť

Fotoalbum

Škola Hostašovice

SDH Hostašovice

Cyklostezka web

Zámek Lešná