Sazebník úhrad

 

I. PŘÍMÉ NÁKLADY NA MATERIÁL

1. Tisk kopie:

- černobílé, pomocí kopírovacího stroje

 

formát

A5

A4

A3

běžný papír (80g)

jednostranně

oboustranně

jednostranně

oboustranně

jednostranně

oboustranně

cena

Kč 1,-

Kč 1,50

Kč 2,-

Kč 3,-

Kč 3,-

Kč 4,-

 

- pomocí tiskárny (ceny odpovídají formátu A4)

 

běžný papír (80g)

laserové, jehličkové

inkoustové

tisk černý

Kč 2,-

Kč 3,-

tisk barevný

Kč 11,-

 

2. Nosiče dat

disketa 3,5" (1,44 MB), CD-R, CD - RW, - dle pořizovací ceny

II. PŘÍMÉ NÁKLADY NA MZDY

 

Mzdové náklady na 1 hod. vynaložené práce - Částka se zvyšuje za každou započatou 1/2 hodinu práce.

pracovníka

vedoucího pracovníka

Kč 95,-

Kč 130,-

 

III. OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

- poštovné (dle platného ceníku České pošty)

- telefonní spojení (dle tarifů SPT TELECOM)

- faxové spojení (stejné tarify jako u telefonního)

- práce s archiváliemi (dle ceníku služeb a úkonů SA ČR)

- náklady na samostatné odborné posudky, odhady apod. (dle sazebníku poskytovatele)

- cestovní náhrady (dle sazeb podle zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů)

 

5 - 12 hodin

12 - 18 hodin

nad 18 hodin

Kč 60,-

Kč 90,-

Kč 140,-

 

- další nezahrnuté náklady na dopravu

vlastní (dopravní prostředek povinného subjektu)

10,-Kč/km

jiné (dle platných sazeb ČSAD,ČSD)

Celková částka požadovaná po žadateli za poskytnutou informaci je tvořena součtem jednotlivých skutečně vynaložených nákladů dle jednotlivých položek.

Jestliže bude požadován úkon, podléhající zákonu o správních poplatcích, účtuje se také správní poplatek podle příslušné položky uvedeného zákona.

V odůvodněných případech může povinný subjekt vypočtenou úhradu dle sazebníku přiměřeně snížit nebo prominout.

 

Mobilní rozhlas

Hostašovjan

TJ Sokol Hostašovice

Rezervace sportovišť

Fotoalbum

Škola Hostašovice

SDH Hostašovice

Cyklostezka web

Zámek Lešná